Havva'nın Üç Kızı

Havva'nın Üç KızıPeri, a married, wealthy, beautiful Turkish woman, is on her way to a dinner party at a seaside mansion in Istanbul when a beggar snatches her handbag As she wrestles to get it back, a photograph falls to the ground an old Polaroid of three young women and their university professor A relic from

0

Categories: turkish


Ağaçtaki Kız

Ağaçtaki KızBu zaman n ruhunun, i inden ge ti imiz g nlerin roman n nHayat n alt st olmas diye bir ey varsa bunu bizden ba kas bilemez Ne olacak kayg s yla ya ayan, endi eli, hayat standartlar a m , i inden olmu Ama her eye ra men hayat dolu, umut eden, direnen n n ebnem ig zel anlat yor Co kuyla, t

4

Categories: turkish


Kırmızı Saçlı Kadın

Kırmızı Saçlı Kadınlk a k deneyimi b t n bir hayat belirler mi n nYoksa kaderimizi izen yaln zca tarihin ve efsanelerin g c m d r n nOrhan Pamuk, Yap Kredi Yay nlar ndan kan yeni roman K rm z Sa l Kad n da bizi otuz y l nce stanbul yak nlar ndaki bir kasabada liseli bir gencin ya ad sars c bir a k hik

2

Categories: turkish


Without a Country

Without a CountryFrom the international bestselling author of Last Train to Istanbul comes a novel based on true events that explores the depths of pride, devotion, and persistence as four generations of a family struggle to forge their destinies n nAs Hitler s reign of terror begins to loom large over Germany, Gerha

0

Categories: turkish


Pir-i Lezzet!

Pir-i Lezzet!Nelere kadirdir bir yemek nHangi baharat k lavuzudur kalbe giden yolun n nKamer, ems, Merih ve Z hre nHangi y ld zlar sakl d r s cak bir tencerede n nVe cevza ve mizan ya da kavs nHangi burcun kokusudur bir tutam tar n n nSarm sak deva m d r yoksa bela m n smi nedir taze ekmek kokusunun nBir bard

10

Categories: turkish


Kan ve Gül: Bir Kara Dejavu

Kan ve Gül: Bir Kara DejavuBen bu an daha nce de ya amam t m sanki n nG l bah esi maziye, kanl bir yolculuk n nKan ve G l, fantastik bir polisiye Rengini kandan, kokusunu g lden alan bir roman Ziyadesiyle hazin, epey hareketli, hayli komik n n kinci s n f a k romanlar evirmeni, orta s klet avare Aziz, bir yang nda k le

3

Categories: turkish


Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?Daha anlaml ya amak i in lber Ortayl dan tavsiyeler n n Cesur olun Kendinizi rahat hissetti iniz alan n d nda pencereler a n Farkl d nyalarla ancak b yle tan rs n z Ben hep yerimde dursayd m, d nyam de i tirecek insanlar aramasayd m, bug n tan d n z ben olmazd m Bir insan n bitti i a

7

Categories: turkish


Huzursuzluk

HuzursuzlukMerhamet zulm n merhemi olamaz n n stanbul un karga as i inde s radan bir ya am s ren brahim, ocukluk arkada H seyin in l m haberi zerine do du u kadim kent Mardin e gider Onun, nce sevdaya sonra l me yaz lm , Mardin de ba lay p Amerika da sona ermi hayat n ara t rmaya koyulur B ylece

6

Categories: turkish


Ich werde die Welt nie wiedersehen: Texte aus dem Gefängnis

Ich werde die Welt nie wiedersehen: Texte aus dem GefängnisIch werde die Welt nie wieder sehen Ich werde nie wieder den Himmel ohne den Rahmen sehen, den die W nde des Gef ngnishofes bilden Am 16 Februar 2018 wurde der gro e t rkische Intellektuelle Ahmet Altan in der T rkei zu lebenslanger Haft verurteilt Altan ist einer der wichtigsten, mutigsten Jo

5

Categories: turkish


Orada Bir Yerde

Orada Bir Yerdeenemde demir halatlar vard sanki, tek tek, yava yava koptuklar n duyuyordum zerimdeki adam n a rl ndan nefesim ba rmaya yetmiyordu Cans z bir inleme s r nerek ancak kt a z mdan Pas tad geliyordu belli belirsiz G zl kl , di ime as lmaya devam ediyordu En sonunda bir at rt duydum

0

Categories: turkish


Bugün Bize Kim Geldi

Bugün Bize Kim GeldiSezgin Kaymaz ile T rk enin merkezine yolculuk n nMatrak lakin vefakar, h rpani ve fakat cefakar, en hararetli yerinden, helalinden yk ler, mektuplar n nDerdi g n , i i g c dil olan bir yazardan hallere, duygulara, insana, hayvanata dair bir edebiyat ziyafeti n nCay r cay r evler, k p r k p r H lya l

1

Categories: turkish


Beni Kör Kuyularda

Beni Kör KuyulardaBeni K r Kuyularda b t n m mk nlerin k y s ndan, tam da oradan konu uyor nsanlardaki seyir merak , bu merak n do urdu u ac mas zl k, habire d nen karanl k bir ark, ark n tt insanlar, yar m kalm sevdalar ve par alanm hikayeler n nBeri yandan, roman boyunca iki soru pe imizi b rakm yor H

0

Categories: turkish


Metastaz

MetastazMenzilci polisler ilk kez g rece iniz foto raflar nda ne yap yordu n AKP li Bakan n tarikat eyhinden zel ricas neydi n Devlette FET den bo alan koltuklara hangi tarikat nas l yerle ti n Nedir bu h sn ehadet ve FET borsas n Hangi cemaat kim i in Cumhurba kan na mektup yazarak kefil o

0

Categories: turkish


Elia İle Yolculuk

Elia İle YolculukD nyaca nl sinema ustas ve yazar Elia Kazan, kendini bir Amerikal ya da Yunan gibi de il, bir Anadolulu gibi hissederdi Pek ok oyuncuyu da birlikte al maya Anadolu g l dedi i yetenekle ikna ederdi n nBu yetenek onu, hayat boyunca ta yaca i birlik i etiketinden kurtaramad McCarthy

2

Categories: turkish


My Name Is Red

My Name Is RedAt once a fiendishly devious mystery, a beguiling love story, and a brilliant symposium on the power of art, My Name Is Red is a transporting tale set amid the splendor and religious intrigue of sixteenth century Istanbul, from one of the most prominent contemporary Turkish writers n nThe Sultan has

5

Categories: turkish


Kürk Mantolu Madonna

Kürk Mantolu MadonnaHer g n, daima leden sonra oraya gidiyor, koridorlardaki resimlere bak yormu gibi a r a r, fakat b y k bir sab rs zl kla as l hedefine varmak isteyen ad mlar m zorla zapt ederek geziniyor, rastgele g z me arpm gibi n nde durdu um K rk Mantolu Madonna y seyre dal yor, ta kap lar kapan nca

7

Categories: turkish


Snow

SnowOne of multiple covers for ISBN 9780375706868 n nA spellbinding tale of disparate yearnings for love, art, power, and God set in a remote Turkish town, where stirrings of political Islamism threaten to unravel the secular order by the winner of the 2006 Nobel Prize for Literature n nFrom the accl

2

Categories: turkish


The Forty Rules of Love

The Forty Rules of LoveIn this lyrical, exuberant follow up to her 2007 novel, The Bastard of Istanbul, acclaimed Turkish author Elif Shafak unfolds two tantalizing parallel narratives one contemporary and the other set in the thirteenth century, when Rumi encountered his spiritual mentor, the whirling dervish known as Sh

8

Categories: turkish