Carte routière : Kos, N° 205 (en anglais) epub – Sisnlaw.co.uk


Carte routière : Kos, N° 205 (en anglais) EAIPETIKA AKPIBH, ETOMEPH, EYXPHTOOA TA EHNIKA NHIA, AKOMA KAI TA IO AOMAKPYMENA, EXOYN ENA EKTETAMENO OIKO IKTYO OY MOIAZEI ME ABYPINO AN EN EXETE ENAN KAO XAPTH H ROAD EDITIONS, ME TH XPHH TH IO POHMENH TEXNOOIA KAI YTHMATIKH EITOIA EPEYNA, HMIOYPEI KAI ENHMEPNEI TAKTIKA XAPTE AKPIBEIA IA TA EHNIKA NHIA OY IKANOOIOYN KAI TOY IO AAITHTIKOY TAIITE KI AKOMA XAPTH OH ITA ENOOXEIN KAI PAKTIKE HPOOPIE


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *